HSP - Högkänslighet

HSP - Högkänslighet

Hälsa & välbefinnande

INNEHÅLL

HSP är en förkortning för Highly Sensitive Person och är ett personlighetsdrag. På svenska används begreppet högkänslighet eller högsensitivitet. Ungefär var 5:e person av världens befolkning har högsensitivitet som en del av sin personlighetstyp. Som högsensitiv är man extra mottaglig/känslig för både det som sker inombords och i ens omgivning.

Kursen vänder sig till både dig som är högsensitiv och till dig som är nyfiken på att veta mer. Vi går igenom vad HSP är och hur det upplevs. Stort fokus ligger på deltagarnas egna tankar och erfarenheter. Genom samtal, övningar och reflektioner lär vi oss se, känna och uppskatta de styrkor som finns med att vara högkänslig. Vi samlar även gemensamma verktyg för hantering av de delar av personlighetsdraget som ibland kan kännas utmanande. Medvetenhet, acceptans samt respekt och ödmjukhet inför varandras likheter och olikheter är viktiga delar i kursen.

Kursen körs 2 veckor i rad i början och i slutet och däremellan varannan vecka vid totalt 10 kurstillfällen.

Huvudsaklig kurslitteratur:
Elaine N. Aron Den högkänsliga människan - Konsten att må bra i en överväldigande värld.

LEDARE
Merja Jäderholm