Hur du som förälder kan stötta ditt barns läxläsning

Hur du som förälder kan stötta ditt barns läxläsning

Beteendevetenskap

Vi hör ofta att föräldrar spelar stor roll för barnens skolframgång. Men det diskuteras sällan hur föräldrarollen ska hittas och utformas i sammanhanget. Oavsett din skolbakgrund kan du som förälder göra mycket för att höja skolresultat och lyfta studielust hos ditt barn. Vid den här föreläsningen berättar Samia Talbi om pedagogiska knep och metoder som du som förälder kan använda för att komplettera skolans arbete. Underlaget utgörs av barnens läxor.
Föreläsare: Samia Talbi
Fri entré, men du behöver föranmäla dig (se knappen härintill eller ring 021-12 80 85)