Pedagogik


INNEHÅLL
Känner du dig osäker på hur du formulerar dig i din arbetsplan? Hur ska lärandet skrivas in? Vad ska jag tänka på?
Kom och ställ dina frågor. Bolla med andra cirkelledare om hur du känner inför att skriva arbetsplan. Även frågor om e-listan eller nya riktlinjer betas av.

FÖRKUNSKAPER
Inga förkunskaper krävs

LEDARE

Sven Bäckström cirkelledare i träslöjd, med erfarenhet av att skriva arbetsplaner.ENKÄT
Du kommer i slutet av kursen att få en webbenkät via mail. Vi är tacksamma om du tar dig tid att svara på webbenkäten. Den ger oss underlag för att förbättra vår verksamhet. Tack på förhand.