Hur kan vi skapa förutsättningar för alla barn i skolan?

Hur kan vi skapa förutsättningar för alla barn i skolan?

Pedagogik

Hur kan vi skapa förutsättningar för alla barn i skolan?
Vi vill att samtliga barn/elever skall lyckas, känna delaktighet och att se sig som en som kan.

Vi vill ge våra barn/ elever verktyg att hantera det som är svårt, men också lära sig att använda sina styrkor....

Föreläsare: Lena Hacker, Pedagogisk processhandledare och utbildare med lång erfarenhet ifrån förskola och skola som specialpedagog.

I Vårgårda kommun skapar man förutsättningar genom att utbilda kognitiva NPF-skolcoacher på samtliga enheter i kommunen.
Deras uppdrag är genom coachning med barn/elev i uppgift att vara en länk till Elevhälsan på respektive skolområde i samarbete med pedagoger och föräldrar.

Lena kommer att berätta om sin funktion som Pedagogisk processhandledare och utbildare och hur de implementerat utbildningen och deras tankar framåt med coachning och ett lågaffektivt bemötande i sina verksamheter. Elevexempel kommer att visas och det kommer att finnas en stund för frågor och gärna ett erfarenhetsutbyte.

Anmälan. Begränsade platser.
Kostnad: 100kr. Medlem i Attention: 50kr.
Betalning med Swish till Attention 123-4513297 eller Swedbank clear.nr: 84241 Konto: 974198211-1