Hälsa & välbefinnande

Känner du dig stressad i vardagen? Vill du få kunskap och verktyg som kan hjälpa dig hantera
livets olika situationer? Eller är du kanske bara nyfiken på vad mindfulness är?
Under denna kurs går vi igenom teorier kring mindfulness och jobbar med olika
mindfulnessövningar som andrum, andningsankare, lättare yogarörelser och meditationer
samt praktiserar olika vardagsövningar. Kursen är upplagd så att varje gång innehåller
teoriavsnitt, olika mindfulnessövningar och även samtal om upplevelser av
övningarna.

LEDARE: Lena Baudin är utbildad Mindfulnessinstruktör vid Mindfulnesscenter och har vidareutbildningar inom Mindfulness på arbetsplatsen och Compassion.
OBS! Kostnad för E-kurs tillkommer, 200 kr. Köps av kursledaren. (Innehåller mindfulnessövningar som kompletterar kursen mellan kurstillfällena).

(Tänk på att du kan använda friskvårdsbidraget för mindfulnesskursen.)