Musik, teater

Musik av bl. a Bach, Ravel, Satie och G, de Frumerie i egen tolkning.

Margareta Bengtson växte upp i en musikerfamilj i Tyresö utanför Stockholm. Hon började tidigt sjunga och spela piano och så småningom harpa, som blev hennes huvudinstrument vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Hon är troligen mest känd för den breda publiken som en av grundarna till a Capella ensemblen The Real Group, som rönt stora framgångar över hela världen i flera decennier.

Josef Karnebäck föddes 1987 på Gotland och började spela cello som åttaåring. Kärleken till både el- och kontrabasen tog över som 14-åring och vid 18 års ålder blev han antagen vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Han tog sin kandidatexamen på musikhögskolan i Malmö vid Lunds Universitet och återvände därefter till Stockholm där han tog examen på Kungl. Musikhögskolans Masterprogram i jazz. Genrebredd och musikalisk variation har alltid varit ett viktig ingrediens i Josefs musicerande.

Entréavgifter: 140 kr för icke medlemmar i Köpings Kammarmusikförening. 80 kr för medlemmar.
Ungdomar t.o.m. 18 år går alltid in gratis på våra konserter