Hälsa & välbefinnande

Katja Lindert Bergsten – Att ta sig själv på allvar – om känslornas betydelse för att förstå sig själv och andra. Katja berättar om affektfokuserad terapi, en terapimetod som hon både forskar kring och arbetar med.

Fri entré! Anmäl dig gärna, begränsat antal platser. Mer info och anmälan: www.sv.se/vastmanland, vastmanland@sv.se eller ring: 021-12 80 85. Varmt välkommen!