Hantverk & konst

Östen Hansson från Sala Slöjd och Hantverksförening besöker oss och lär oss olika karvsnitt. Efter en genomgång är det dags att prova själv.
Ta gärna med egen karvsnittskniv om du har.

Material, verktyg, plåster och kaffe/te finns på plats. Medtag egen lunch och mellis/fikabröd.

Anmäl till Laila Radlöv-Sköld på telnr: 073-748 03 12.