Kommunicera tydligare

Kommunicera tydligare

Beteendevetenskap

Kör du någon gång huvudet i väggen när du försöker göra dig förstådd? Har du svårt att förstå eller ens lyssna till chefen, partnern, barnen? Vi lär dig grunderna i en kommunikation som fungerar i praktiken.
Med hjälp av Nonviolent Communikation (NVC), som denna kurs bygger på, öppnas vägar att avvärja ett ställningskrig i dina möten med andra. Du lär dig lyssna med empati utan att värdera vad folk säger och ett sätt att uttrycka dig som bidrar till en fungerande dialog.
OBS Kostnad för kurslitteratur NVC i praktiken tillkommer.

Kursledare är Tapio Kanerva som bl a är diplomerad coach och har gått flera utbildningar inom Nonviolent Communication, bl a den årslånga grundutbildningen samt Medlingskursen.