Data & IT


Konferens Vindkraft i Västmanland - Fre 31/1 och Lör 1/2
Vilken potential finns det för vindkraftverk i Västmanland? Vilka hinder har vindkraften? Det är frågor som avhandlas under konferensen.

Tid: 31 januari kl. 09.30-16.00 och 1 februari kl. 09.30-15.00

Plats: Kyrkbacksgården i Västerås, Rudbeckiussalen

Anmälan: innan 20 januari, Klicka på "anmälan" till höger. OBS! Ange fakturadress och organisationsnummer i "frivilligt fält" om fakturan ska skickas till en organisation. Det är möjligt att anmäla sig till en dag eller båda dagarna.

Kostnad: 150 kr per dag eller 250 kr för båda dagarna. Fika och lunch ingår i priset.
OBS! Separata anmälningar beroende på vilka dagar du vill deltaga.

Frågor: vindkraft@fa2030.se eller mobil 070-4576822.

Konferensen bekostas delvis av projektet Vindkraft i "Västmanland-potential och förankring" som finansieras av Energimyndigheten och Länsstyrelsen i Västmanlands län. Länsstyrelsen Västmanland genomför projektet tillsammans med Förbundet Agenda 2030 och Västmanland Upplands Energiförening.