Kultura Surahammar - Sång enskild undervisning

Kultura Surahammar - Sång enskild undervisning

Musik, teater

INNEHÅLL
På sånglektionerna arbetar du en tredjedel av tiden med sångteknik och två tredjedelar med egen vald sång.

LEDARE
Sångkursen leds av Per-Anders Berg ( Sångpedagog/kantor/rytmikpedagog)