Samhälle


INNEHÅLL
Boende i Möklinta samlas för att sammanställa en folder/bok om Möklintas historik, men även framtidsutsikter. Vad finns på bygden? Och hur kan vi utveckla den?

FÖRKUNSKAPER
Inga förkunskaper krävs

LEDARE
Mona Bodin