Hur skapar man ett hållbart ledarskap och ett hållbart arbetsliv?

Vi läser boken Ledarskap för mänsklig hållbarhet - Om existentiell hälsa, arbetsliv och ledarskap. Boken innehåller fakta om hållbart ledarskap och intervjuer med forskare och ledare som reflekterar kring ledarskap, existentiell och psykisk hälsa i arbetslivet. Boken är skriven av Kerstin Enlund, Åsa Ahlqvist och Lisbeth Gustafsson.
Under 3 sammankomster utgår vi från boken Ledarskap för mänsklig hållbarhet och reflekterar utifrån tre rubriker:
1) Vår inre människas överlevnad.
2) Mening och motivation i ledarskap och arbetsuppgifter.
3) Existentiell kompetenshöjning för arbetslivet.

Samtalsledare: Lena Bergquist, teolog med fokus på tros- på livsåskådningsfrågor, pedagog, samtalsterapeut och certifierad coach i lösningsfokuserat förhållningssätt. Lena har tillsammans med forskaren Cecilia Melder (UU, SH) skapat samtalskorten om existentiella frågor ”Livsmod, Livsglädje, Livsmening - När livet utmanar” samt ”Frön till livsmod och livsglädje” och ”Bilder - Om existentiella frågor”, som är utgivna av Studieförbundet Vuxenskolan.

Fika: Kaffe och thé finns på plats. Ta gärna med något att äta till fikat om du önskar det.

Kostnad: Boken kostar 255 kr, kursen 300 kr. Antalet deltagare: Max 7 deltagare.
Anmäl dig till Studieförbundet Vuxenskolan: www.sv.se/vastmanland, 021-128085. Har du frågor om kursen, mejla gärna lena.bergquist@sv.se