Hantverk & konst

Vi tittar på befintliga äldre ytor som är lerklinade. Vi går igenom hur man blandar lerbruk, vilka egenskaper har de olika blandningarna. Hur applicerar man bruket på väggen, efterbearbetning med finputs och eller målning och tapetsering diskuteras också.
Fika och enklare lunch ingår i kursavgiften.
Lör sönd i följd.

Kursledare: Anders Göranson, Erik Nilsson och Johan Back

Frågor: Frågor besvaras av Johan Back, johan@backtimmerhusrenovering.se

Byggnadsvårds nätverket i Västmanland får 100:- rabatt.