Hälsa & välbefinnande

Vi använder samtalskorten Livsmod, Livsglädje, Livsmening - När livet utmanar och samtalar om 8 existentiella teman under 5 träffar.
Vi strävar efter att utgå från nuet och inspireras av varandra att se nya vardagsmöjligheter.

Samtalsledare: Lena Bergquist är teolog med fokus på tros- på livsåskådningsfrågor, pedagog, samtalsterapeut och certifierad coach i lösningsfokuserat förhållningssätt. Lena har tillsammans med forskaren Cecilia Melder (UU, SH) skapat samtalskorten om existentiella frågor ”Livsmod, Livsglädje, Livsmening - När livet utmanar” samt ”Frön till livsmod och livsglädje” och ”Bilder - Om existentiella frågor”, som är utgivna av Studieförbundet Vuxenskolan.

Samtalskort ”Livsmod, Livsglädje, Livsmening” ingår. Kaffe och thé finns på plats

Anmäl dig till Studieförbundet Vuxenskolan: www.sv.se/vastmanland, 021-128085. Har du frågor om kursen, mejla gärna lena.bergquist@sv.se