Livsmod och livsglädje - Seniorer - Konferens om existentiell och psykisk hälsa

Livsmod och livsglädje - Seniorer - Konferens om existentiell och psykisk hälsa

Hälsa & välbefinnande


INNEHÅLL
Livsmod och livsglädje – Seniorer
Konferens om existentiell och psykisk hälsa
Kostnadsfri konferens för dig som är Senior och för dig som möter Seniorer inom
ideella organisationer, kommun och region.

Den 29 augusti kl 13-16
Plats: Kyrkbacksgården i Västerås
Max 150 personer.
Vi bjuder på fika i pausen.

Existentiell hälsa – att lägga goda dagar till livet
Att samtala om hopp, mening och goda relationer, guidar oss på vägen framåt.
Nyorientering vid livets gränssituationer kan öka upplevelsen av livsmod och livsglädje samt stärka den psykiska hälsan.

Psykisk hälsa – något man kan motionera?
Psykisk hälsa – psyket, hjärnan och resten av kroppen samverkar.
Första hjälpen vid psykisk ohälsa – hur gör jag som vän och anhörig.
Vad ingår i ett motionspass för psykisk hälsa?

Fyra korta berättelser om livsmod och hopp
1)Att ha en psykisk diagnos som Senior, 2) Att vara Senior från annat ursprungsland, 3) hbtq-Seniorer träffas för att samtala om livet. 4) Vi provar samtalskortet om ”Hopp på kort och lång sikt”.

Anmälan www.sv.se, 021-128085
Frågor: lena.bergquist@sv.se