Hälsa & välbefinnande

Lunchseminarium i Västerås om Seniorers hälsa. Vi bjuder på kaffe/the och lunchsmörgås. Varmt välkomna!

Sven-Erik Henriksson, Seniorutvecklare, berättar om intervju-undersökningen ”Män som
inte vill prata om livet”. Här har vi undersökt hur vi ska nå män 70+ i en suicidpreventiv
satsning. Sven-Erik har 40 års erfarenhet som sjuksköterska, chef, projektledare och pedagog
inom hälso-området och är samtalsgruppledare för både Hjärnkoll och Vuxenskolans Samtalsgrupp
senior (Vuxenskolans Arvsfondsprojekt Tillsammans för psykisk hälsa Senior).

Du får även en inspirerande föreläsning av Gösta Bucht, professor emeritus i geriatrik vid Umeå
Universitet. Han har forskat och undervisat om äldres psykiska och kognitiva sjukdomar.
Han är bland annat sakkunnig i vård och omsorgsfrågor hos SPF Seniorerna.

Har du frågor, mejla lena.bergquist@sv.se


Studieförbundet Vuxenskolan i samverkan med Hjärnkoll Senior