Hantverk & konst

FÖRKUNSKAPER
Inga förkunskaper krävs.

MATERIAL
Medtag eget material (penslar, färger, papper m.m). Ledaren har lite att låna ut första gången.

INNEHÅLL
Olika övningar med olika tekniker och eget målande

LEDARE
Margret Haid, konstnär

START
Startar vid angivet datum vid fulltecknad grupp