Hälsa & välbefinnande


På kursen använder vi måleriet och kreativiteten som verktyg. Vi vill att kursen ska vara Kursens Mål: Att uttrycka känslor i färg och form på ett lekfullt och kravlöst sätt.
lättsam, meningsfull, begriplig och hanterbar för dig som deltagare. Inga prestationskrav!
Vår förhoppning är att kunna bidra med gemenskap och samhörighet, du är inte ensam.
Tillsammans och med kreativitetens kraft kan vi förbättra självkänslan och självförtroendet. Kreativitet utan prestationskrav skapar en trygg plats för reflektion och återhämtning - en plats där du får vara sig själv och träna närvaro och medvetenhet.
Kursen är baserad på Aaron Antonovskys salutogena teori. De centrala begreppen handlar om att begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet, som ger en upplevelse av sammanhang.

Ledare: Konstnär Margret Haid & hjälpledare Mona Pettersson
Omfattning: 8 gånger, en gång i veckan, tisdagar med start den 5/2, 2019.
Tid: 15:00- 17:00 (3 studietimmar per tillfälle.)
Pris: 275:- kr inkl material
Målgrupp: Ingen åldersgräns. Kursen är för dig som vill hantera din stress, och för dig som har ett utmattningssyndrom. För dig som vill hitta ditt måbra-rum och finna glädje. (Du behöver inte "kunna” måla)
Planering: Vad gäller på kursen? Att respektera lugnet i rummet. Låt mindfulness / medvetenheten, att vara här och nu ta plats.
Kl 15.00 börjar med att koppla av och sedan samtalar vi om dagens tema.
Fika vid 16:00-16:15: (Tillfälle att reflektera och dela med sig av det vi har gått igenom)
16:15-17:00: Vi målar fritt. Släpp loss med oss. Kravlöst måleri, låt dig inspireras av din inre kreativitet.
17:00: Rundar av, vi ses i nästa vecka. Då ska vi måla….
Citat om konstens betydelse för hälsan:
”Konst gjordes för att övervinna kaos”- Don Jones
”Konst är ett uttryck av våra djupaste känslor genom den lättaste vägen.” Albert Einstein.
Varmt Välkomna hälsar Margret och Mona