INNEHÅLL
Medveten andning är ett enkelt och kraftfullt verktyg för att få en ökad livskvalitet. Att bli medveten om och arbeta med sin egen andning kan ge effekter på massor av olika områden som t.ex. bättre sömn, ökad energi och mindre stress och oro.

Vi kommer att titta närmare på vår egen andning genom praktiska övningar, men också få ökad teoretisk kunskap om andningens betydelse för vårt välbefinnande. Vi kommer att arbeta med ett andningsschema under 28 dagar för att ser hur vår andning förbättras med hjälp av små förändringar.
Vi kommer att dela med oss av våra erfarenheter och få återkoppling på vad som händer under kursens gång.

Som deltagare kommer du också att få tillgång till en Facebook-grupp där du kan ha kontakt med kursledaren och andra deltagare under kursens gång.

Fika ingår vid varje tillfälle.

FÖRKUNSKAPER
Inga förkunskaper krävs

LEDARE
Pia Ax Forslund är certifierad instruktör i Medveten andning sedan 2016. Hon har mångårig erfarenhet av yoga och meditation. Hon är intresserad av hälsa, psykologi och livsstilsfrågor.

MATERIAL
Relaxator Andningstränare
Sleep tape
28-dagars träningsprogram
Materialet tillkommer till kursavgiften och beställs av Studieförbundet Vuxenskolan.


START
Startar vid angivet datum, kursträffar är fyra helgdagar:
16/2 lör 10-13
17/2 sön 10-13
2/3 lör 10-13
23/3 lör 10-12.15
VÄLKOMNA!