MIN inre RESA i LIVET

Är du intresserad av att gå en kurs som tar upp hur man kan navigera i livet?
I så fall kan kursen MIN inre RESA i LIVET vara något för dig.

Kort sammanfattat handlar kursen MIN inre RESA i LIVET om två saker:
1) Börja urskilja vad som man själv tycker är viktigt i livet.
2) Inspirera till att faktiskt agera i linje med vad man själv tycker är viktigt i livet.

Målet med kursen MIN inre RESA i LIVET är att introducera ett praktiskt och funktionellt förhållningssätt, något som sker genom att vi bland annat accepterar livet precis som det är med dess uppgångar och dalar.
Det praktiska och funktionella förhållningssättet handlar även om att bli medveten om våra tankar, känslor och minnen; att på ett inre plan förstå vad som styr vårt agerande och våra val. Det handlar också om att faktiskt agera i linje med det man själv tycker är angeläget och viktigt i livet. Ett gott självledarskap helt enkelt.

Kursens syfte och mål är att inspirera och lyfta fram balansen mellan:
• acceptans och förändring
• inre perspektivtagande/mindfulness och aktiv handling.

Varje kurstillfälle innehåller en viss teorigenomgång, men utgörs främst av reflektionsövningar och det som gruppens medlemmar önskar ta upp.
5 tillfällen á 2 timmar med fika och bensträckare.
5 ggr

Max 10 personer.

CIRKELLEDARE
Eva Blisson

Betalning sker via klarna när du anmäler dig via hemsidan!
Hos Klarna kan du betala med kort, via faktura eller direkt via din internetbank.
Du kan också välja att delbetala. Du avgör själv utifrån dina önskemål och förutsättningar.
Om du har någon rabatt så måste du ringa in och anmäla dig och ange vilken rabatt du är berättigad till.

Startar vid angivet datum och fulltecknad grupp

Du kommer i slutet av kursen att få en webbenkät via mail. Vi är tacksamma om du tar dig tid att svara på webbenkäten.
Den ger oss underlag för att förbättra vår verksamhet. Tack på förhand.