Mindfulness & självmedkänsla (compassion)

Mindfulness & självmedkänsla (compassion)

Hälsa & välbefinnande

Kan man på ett enkelt sätt lära sig verktyg för att motverka stress, oro, vardagsirritation och självkritik? Javisst! Forskning visar att regelbunden mindfulnessträning är ett verktyg som ger en mycket bra effekt.
Den här kursen kombinerar mindfulness med självmedkänsla (compassion) och ger dig därmed två kompletterande verktyg för att hitta tillbaka igen till ditt "lugn & ro"-system och därmed kunna öka din livskvalitet i både mer stressande situationer och i helt vardagliga sammanhang.
LEDARE: Lena Baudin är utbildad Mindfulnessinstruktör vid Mindfulnesscenter och har vidareutbildningar inom Mindfulness på arbetsplatsen och Compassion.
OBS! Kostnad för E-kurs tillkommer, 550 kr. Köps av kursledaren. (Innehåller mindfulnessövningar som kompletterar kursen mellan kurstillfällena).

(Tänk på att du kan använda friskvårdsbidraget för mindfulnesskursen.)