Hälsa & välbefinnande


Är du nyfiken på mindfulness?

Mindfulness kan beskrivas som övning i att vara närvarande i nuet; att lyssna till sig själv, till kroppens signaler och vara lyhörd för sina behov. När vi övar oss i att stanna upp och bli mer medvetet närvarande i vår vardag så ökar vi möjligheterna att bland annat motverka och hantera stress och oro.

Under denna kurs går vi igenom grunderna i mindfulness. Med utgångspunkt i boken ”Mindfulness i vardagen” övar vi oss i mindfulness både i teorin och genom olika meditationer och vardagsövningar. Kursen bygger på att deltagarna mellan träffarna läser delar ur boken samt övar på egen hand.

LEDARE: Petra Rosenholm, mindfulness-instruktör utbildad via Mindfulnesscenter. Socionom och samtalsterapeut KBT steg-1.

KURSAVGIFT: 925 kr. Faktura skickas innan kursstart.

MATERIAL: Kostnad för boken ”Mindfulness i vardagen” av Ola Schenström tillkommer utöver kursavgiften ca 60 kr

START: Måndag den 19/9 kl 18.00-19.30

OMFATTNING: Totalt 6 tillfällen (1,5 timmar varje tillfälle).

Kursen startar om 8 anmälda.