Musik, teater


INNEHÅLL
Målsättning: Att kunna blåsa rena toner och spela enkla melodier. All inlärning sker på gehör. Du kan spela inpå t.ex. din telefon och träna hemma.

FÖRKUNSKAPER
Inga förkunskaper krävs

LEDARE
John-Erik blev riksspelman år 1988 vid Zornmärkesuppspelningarna i Skara,
den tredje i ordningen på munspel. Han håller kurser vid behov på olika platser i landet och sedan sju år tillbaka även i Norge, där intresset är mycket stort.

MATERIAL


MEDTAG
Medtag eget munspel stämt i G-dur. Rekommenderas 10-håls diatoniska munspel t ex Lee Oskar eller Hohner. Finns att köpa på 4Sound.

START
Startar på angivet datum vid fulltecknad grupp. Kursen går varannan vecka.