Musik, teater


INNEHÅLL
Målsättning: Att kunna blåsa rena toner och spela enkla melodier. All inlärning sker på gehör. Du kan spela in på t.ex. din telefon och träna hemma.

FÖRKUNSKAPER
Inga förkunskaper krävs

LEDARE
John-Erik blev riksspelman år 1988 vid Zornmärkesuppspelningarna i Skara,
den tredje i ordningen på munspel. Han håller kurser vid behov på olika platser i landet och sedan sju år tillbaka även i Norge, där intresset är mycket stort.

MATERIAL


MEDTAG
Medtag eget munspel stämt i G-dur. Rekommenderas 10-håls diatoniska munspel t ex Lee Oskar eller Hohner. Finns att köpa på 4Sound.

START
Startar på angivet datum vid fulltecknad grupp. Kursen går varannan vecka.