Hälsa & välbefinnande

HANNES OLSSON: "När stressen lägrar kroppen" - om utmattningsdepression, vägen dit, vägen ut och mina fungerande strategier. 


En föreläsning inom Tillsammansveckan 2019.

"Min förhoppning med denna föreläsning är att tystnaden och skammen kring psykisk ohälsa ska brytas, att vår bräcklighet blir en erfarenhet som värderas och tas till vara. Jag hoppas att den kan hjälpa dig att möta en vän/arbetskamrat i en liknande sittuation - eller dig själv. Att den kan sätta igång tankar kring vad vi värderar i livet och att den ingjuter hopp och mod att våga lämna en arbets-/livssituation som tar mer energi än vad den ger.Livet är allt för kort för att vandra i gyttja. Mitt namn är Hannes Olsson och det är nu drygt fem år sedan jag gick in i väggen och klev ut på andra sidan."


Arr:Skinnskattebergs kommun, Tillsammans för psykisk hälsa/Arvsfonden/Studieförbundet Vuxenskolan och Hjärnkoll.