Hälsa & välbefinnande


Tillsammans för psykisk hälsa Senior ett samverkansprojekt mellan Studieförbundet Vuxenskolan, Region/landsting, kommuner, SPF Seniorer, Hjärnkoll Senior och andra ideella organisationer. Alla samverkande organisationer bidrar med sina resurser för att stärka Seniorers existentiella och psykiska hälsa och för att minska ensamhet och isolering.

Samtalsgruppsledarna är själva Seniorer och har en bakgrund inom vård, hälsa eller omsorg. För att bli en bra ledare inom Samtalsgrupp Senior ska man tycka om att vara ett stöd för andra som vill undersöka sina möjligheter i livet och hitta nya sociala sammanhang.

Anmälan till konferenser sker till vårt kundcenter på tel 021-128085 eller genom www.sv.se/vastmanland (mejla till birgitta.janulf@sv.se)