Omgivningens bemötande i skolan påverkar när man har en diagnos
en föreläsning av Bright UF
Ebba Österlund som har ADHD och Ronja Andersson som har läs- och skrivsvårigheter föreläser om sina diagnoser och om hur omgivningens bemötande påverkar deras liv.
De berättar historier från sin skolgång, fakta om diagnoserna och hur vi tillsammans kan vända svårigheter till tillgångar

Därefter är Attention Västerås årsmöte med sedvanliga årsmötesförhandlingar
Vi bjuder på kaffe och smörgås.

OBS! Viktigt att du anmäler dig!

Välkommen!