Öppet hus om psykisk hälsa - kreativ afton

Öppet hus om psykisk hälsa - kreativ afton

Verksamheter inom Sala kommun och Stödföreningar finns på plats och informerar om sina verksamheter kring psykisk hälsa. ”Levande bok”- en möjlighet att samtala med personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa.
Prova på kreativt måleri och lekfullt diktskapande, mm.
(Arr: Sala kommun)