Musik, teater

INNEHÅLL

Pianokursen leds av Per-Anders Berg (kantor/rytmikpedagog)

Viktigt rörande anmälningar via sv.se.
Enligt våra anmälningsvillkor, utformade enligt svensk konsumentlagstiftning och utifrån krav från Konsumentverket, ska man vara 18 år för att anmälda sig till våra kurser.
Vill du som målsman anmäla barn under 18 år kontakta SV Västmanland, Caritha Fredricson, 010-410 12 23
Email: caritha.fredricson@sv.se (skicka följande info: vilken kurs, namn + adress + personnummer på deltagaren samt mobilnr och email till målsman)