Musik, teater


INNEHÅLL

Piano/sångkursen leds av Per-Anders Berg (kantor/rytmikpedagog)

Passa på att lära dig piano eller sång i sommar. Tillsammans med våran handledare, Per Anders Berg, får du en personligt utformad och
skräddarsydd kurs just för dig. Du kan välja att lära dig piano eller sång eller varför inte göra en mix av båda?

Viktigt rörande anmälningar via sv.se.
Enligt våra anmälningsvillkor, utformade enligt svensk konsumentlagstiftning och utifrån krav från Konsumentverket, ska man vara 18 år för att anmälda sig till arrangemanget.
Vill du som målsman anmäla barn under 18 år kontakta SV Västmanland:
Tlfn: 021-128085
Email: pelle.saether@sv.se (skicka följande info: Vilken kurs, namn + adress + personnummer på deltagaren samt mobilnr och email till målsman)
Anmälan vuxen:
Email: pelle.saether@sv.se (skicka följande info: Vilken kurs, namn + adress + personnummer + email