Hälsa & välbefinnande

INNEHÅLL

Visste du att du tar ca 1 000 andetag per timme, upp till 25 000 andetag per dygn?
De flesta av dessa andetag är helt omedvetna. Med Medveten andning får du tillgång till din andning på ett nytt sätt och kunskap om vilket kraftfullt verktyg andningen är för att till exempel sova bättre, må bättre och uppleva större lugn i vardagen

Medveten andning är ett enkelt och kraftfullt verktyg för att få en ökad livskvalitet. Att bli medveten om och arbeta med sin egen andning kan ge effekter på massor av olika områden som t.ex. bättre sömn, ökad energi och mindre stress och oro.

Vi kommer att titta närmare på vår egen andning genom praktiska övningar, men också få ökad teoretisk kunskap om andningens betydelse för vårt välbefinnande. Vi kommer att arbeta med ett andningsschema under 28 dagar för att ser hur vår andning förbättras med hjälp av små förändringar.
Vi kommer att dela med oss av våra erfarenheter och få återkoppling på vad som händer under kursens gång.


FÖRKUNSKAPER
Inga förkunskaper krävs

LEDARE
Pia Ax Forslund är certifierad instruktör i Medveten andning sedan 2016. Hon har mångårig erfarenhet av yoga och meditation. Hon är intresserad av hälsa, psykologi och livsstilsfrågor. Pia arbetar sedan många år med ungdomar i behov av stöd.

MATERIAL
Relaxator andningstränare
Sleep tape
28-dagars träningsprogram
Materialet ingår i totalpriset och beställs av Studieförbundet Vuxenskolan.


START
Startar vid angivet datum vid fulltecknad grupp


VÄLKOMNA!