Hantverk & konst

Workshop om att dra nytt kablage i en gammal lampa, gör dem elsäkert! Samt vilken tändning man kan välja. Ta med en lampa som ni önskar renovera!
Kursen omfattar, grundläggande teori om rörande regelverk om elsäkerhet. Berör ny standard om lamputtag. Vilka lampor ni får renovera och vilka ni inte får? Får vi ändra typ av tändning eller byta lampknappen? Vi reder ut frågorna!
Målsättningen är att kursdeltagarna skall få kunskaper för att kunna fortsätta med eldragningar i lampor hemma i egen regi.

Lör sönd i följd.
Byggnadsvårds nätverket i Västmanland får 100:- rabatt.