Innehåll
Röjsågskörkort RA + RB
Utbildningen ger deltagarna praktiska färdigheter och teoretiska kunskaper för att klara ett säkert och effektivt arbete med röjsåg vid röjningsarbeten som till exempel och röjning av sly (under två meter) samt ungskogs-/underväxtröjning (över två meter) enligt de krav som ställs inom Säker Skog.
I kursen ingår teoretiskt prov och ett praktiskt prov för röjsågskörkortet RA + RB
Nivå RA
RA är alltså den grundläggande nivån som man måste klara först. Den handlar om röjsågens skötsel och hantering och enklare röjningsarbeten som röjning av gräs och sly. RA-nivån täcker även RT-nivån, dvs om man tagit RA behöver man inte ta RT.
Innehåll i korthet:
• gällande säkerhetsbestämmelser, risker som är förknippat med användning av röjmotorsågen
• start och hantering av röjmotorsågen
• justering av sele/såg för god ergonomi vid olika typer av arbeten
• grundläggande teknik för kontrollerad sågning/avverkning (ansättning, varvtal, stabilitet)
• arbetsteknik vid röjning av sly och grästrimning
• daglig skötsel och kontroll av skärutrustning inklusive ev. filning och skränkning av skärutrustning (sågklinga, slyklinga/gräskniv och grästrimmer)
• kontroll av såg och skyddsutrustning

Nivå RB
RB behandlar skogsröjning, med betoning på arbetsteknik vid ungskogsröjning och underväxtröjning.
• gällande säkerhetsbestämmelser vid användning av röjmotorsåg vid normal skogsröjning med kapdiameter upp till ca dubbla sågdjupet samt de risker som är förknippat med användningen.
• fällning av ”enkelsnittsträd” (upp till klingans sågdjup, 6-8 cm stubbdiameter) med kontroll av fällriktning
• användning av ”dubbelsnitt/omlottsågningsteknik” och ”sparad kant- teknik” på träd grövre än klingans sågdjup med kontroll av fällriktning
• arbetsplanering (både översiktlig och detaljerad)
• sågning av högre sittande grenar och kapa trädet i sektioner
• risker som är förknippat med stammar i spänn

Bra att veta: Vid anmälan är det bra om du anger mailadressen för vidare kontakt. Cirkelstarter är preliminära.
Du får kallelse till kursen ca en vecka före kursstart. Vi kontaktar dig om något ändras. Vi reserverar oss för att behöva ställa in cirklar med för få anmälda deltagare.

Ledare
Leif Bolander.
Leif har lång erfarenhet av skogsbruk och har haft cirklar vid 14 tillfällen genom åren med över 100 deltagare. Det handlar främst om ansvarskänsla och säkerhet. Han ger konkreta tips och råd för bästa arbetsteknik och utrustning.
bolanderkolback@gmail.com