Hälsa & välbefinnande

Nu har du möjlighet att delta i ett samtal om missbruk och medberoende och vägen till ett hållbart förhållningssätt.

Carina Wiklund Gustavsson – familjebehandlare på Köpings kommuns verksamhet stöd och behandling ung och vuxen för personer med missbruksproblematik, berättar om beroendets och medberoendets psykologi.
Erika Lilja, Hjärnkollsambassadör, berättar om sina erfarenheter av att hitta ett hållbart förhållningssätt till anhöriga med missbruk.

Erika och Carina bidrar med sina tankar och lägger på så sätt grunden för våra samtal, sedan fortsätter vi med frågor och samtal och avslutar med några minuters sammanfattning.

Varmt välkomna!

Hjarnkoll.se Hjärnkoll är en paraplyorganisation för föreningar och organisationer som verkar inom området psykisk ohälsa och psykisk hälsa.