INNEHÅLL
Samtalsgrupp för dig som önskar ny inspiration i vardagen. I samtalsgruppen fokuserar vi på de dagar som kommer. Det finns en tydlig struktur för samtalen, och ett nytt "livstema" för varje samtalstillfälle.

FÖRKUNSKAPER
Inga förkunskaper krävs

LEDARE
Iréne Ström
MATERIAL

Samtalsgruppen hålls utomhus. Samling Knektbacken 65 vid Hyresgästföreningens lokal.

START
Startar vid angivet datum och fulltecknad grupp