Hälsa & välbefinnande


INNEHÅLL:
I samtalsgrupperna fokuserar vi på de dagar som kommer. Det finns en tydlig struktur för samtalen, och ett nytt ”livstema” för varje tillfälle. Samtalen utgår från samtalskorten ”Livsmod, livsglädje, livsmening – När livet utmanar”.
I samtalet undersöker deltagarna, utifrån temat, hur de kan hitta inspiration i vardagslivet...och så fikar vi förstås!


FÖRKUNSKAPER
Inga förkunskaper krävs

LEDARE:
Karin Larses

START
Startar vid angivet datum och fulltecknad grupp

ENKÄT
Du kommer i slutet av kursen att få en webbenkät via mail. Vi är tacksamma om du tar dig tid att svara på webbenkäten. Den ger oss underlag för att förbättra vår verksamhet. Tack på förhand.