Hälsa & välbefinnande

I samtalsgrupperna fokuserar vi på de dagar som kommer. Det finns en tydlig struktur för samtalen, och ett nytt ”livstema” för varje tillfälle. Samtalen utgår från samtalskorten ”Livsmod, livsglädje, livsmening – När livet utmanar”. I samtalet undersöker deltagarna, utifrån temat, hur de kan hitta inspiration i vardagslivet...och så fikar vi förstås!
Samtalsgruppsledaren kan också – om man önskar – ge tips på var man kan hitta det stöd man behöver, för att komma vidare på ett sätt som fungerar för just den deltagaren.
Samtalsgruppen omfattar 5 tillfällen. Första och sista tillfället är 3 studietimmar (1 timme=45 min), och de andra tre är 2 studietimmar.
Alla samtalsgruppsledare är Seniorer med en bakgrund från olika yrken inom vård/hälsa/omsorg.
Vi bjuder på kaffe eller te.