Hälsa & välbefinnande


INNEHÅLL
Samtalsgrupp för dig som önskar ny inspiration i vardagen. I samtalsgruppen fokuserar vi på de dagar som kommer. Det finns en tydlig struktur för samtalen, och ett nytt "livstema" för varje samtalstillfälle.

FÖRKUNSKAPER
Inga förkunskaper krävs

LEDARE
Monika Kahande

Samtalen kommer att ske utomhus vid Önsta Gryta Kyrka.

START
Startar vid angivet datum och fulltecknad grupp