Hälsa & välbefinnande

Vi träffas 5 gånger och byter erfarenheter. Hur upptäcker man att ens partner är
dement, hur går man till väga för att få en diagnos? Vad händer med människan när
hjärnan blir sjuk? Varför blir det personlighetsförändringar?
Hur ska jag hantera olika situationer som uppstår utan att kränka personen. Hur ska
jag göra för att orka vara ett stöd?
Ja, det är många frågor som dyker upp när man lever med en person som fått en
demenssjukdom.
Du som är i samma situation och vill prata och lyssna på andra anmäl dig till denna
samtalsgrupp.

Gruppen kommer att ledas av Sven-Erik Henriksson, utbildad samtalsledare. Sven-Erik har
arbetat som sjuksköterska och har stor erfarenhet av människor i olika situationer. Han har varit
med och utvecklat de samtalsgrupper som drivs i Studieförbundet Vuxenskolans regi.

Sven-Erik är sympatisk och omtyckt som samtalsledare.

Anmälan: jamgunnel@gmail.com

Avgift: Ingen avgift