Hälsa & välbefinnande

Spridningskonferens Samtalsgrupp Senior på finska

Samtal om livets möjligheter, fika och goda sammanhang - en väg till bättre hälsa
Det är tredje året som vi på Studieförbundet Vuxenskolan i Västmanland skapar Samtalsgrupper för Seniorer inom vårt Arvsfondsprojekt som vi kallar för ”Samtalsgrupp Senior”. Sedan i december 2019 har vi arbetat med att få igång samtalsgrupper för seniorer som helst pratar finska när det gäller samtal om livet. Vi utbildar samtalsgruppsledare och skapar Samtalsgrupper som finns tillgängliga på olika platser i länet.
Vi berättar om vår metod och modell Samtalsgrupp Senior på finska som vi har arbetat med under 2020. Vi erbjuder också tre föredrag på svenska och finska som handlar om existentiell, psykisk och social hälsa utifrån våra samtalsgruppsledares erfarenheter och deltagarnas perspektiv.
Kontaktpersoner: Leenaeklund@bredband.net, lena.bergquist@sv.se