Hälsa & välbefinnande

Ibland kan det vara svårt att se livet från den ljusa sidan. Det kan bero på att man inte mår riktigt bra eller att livet förändras på ett oönskat sätt. Oavsett vad det beror på, mår man oftast lite bättre av att träffa andra i samma situation - Seniorer som önskar mer inspiration i vardagen.
I samtalsgruppen fokuserar vi på de dagar som kommer. Pedagogiken är salutogen och lösningsfokuserad. Förhållningssättet handlar om medkänsla och acceptans.
Det finns en tydlig struktur för samtalet och ett nytt tema vid varje tillfälle. Vi undersöker, utifrån varje tema, hur vi kan utvecklas och hitta inspiration i vardagen.
Samtalen utgår från samtalskorten "Samtalskort när livet utmanar - Livsmod, Livsglädje, livsmening".