Hälsa & välbefinnande

Livsmod livsglädje livsmening
”Julgrupp” med start måndag 10/12 kl 14.00

Fem träffar, ingen kostnad, fika ingår
Vi samtalar utifrån olika tema varje vecka
För anmälan ring eller skicka e-mail till:
Studieförbundet Vuxenskolan 021 – 12 80 85
vastmanland@sv.se www.sv.se/vastmanland,
Kontaktperson i Sala Britt Mari Ligne Carlsson
bmlignecarlsson@gmail.com 070 – 51 55 703