Hälsa & välbefinnande


INNEHÅLL
Ibland kan det vara svårt att se livet från den ljusa sidan. Det kan bero på att man inte mår riktigt bra eller att livet förändrats på ett oönskat sätt. Oavsett vad det beror på, mår man oftast lite bättre av att träffa andra i samma situation.
I samtalsgruppen fokuserar vi på de dagar som kommer. Det finns en tydlig struktur för samtalen, och ett nytt "livstema" för varje tillfälle. I samtalet undersöker deltagarna utifrån temat , hur de kan hitta inspiration i vardagslivet...och så fikar vi förstås!

FÖRKUNSKAPER
Inga förkunskaper krävs

LEDARE
Sture Holmberg