Samtalsgrupp seniorer deltagare

Samtalsgrupp seniorer deltagare

Hälsa & välbefinnande

Inspiration, motivation och nyorientering för Seniorer!

- Känner du dig trött när du läser ovanstående rubrik, då är våra samtalsgrupper något för dig!
Samtalsgrupperna består av Seniorer som har anmält sig till en grupp med minst 4 och max 8 deltagare. Vi fikar och samtalar om vad som behövs för att känna inspiration, vardagsmening och livsglädje. Vid behov erbjuder vi individuell information om ”stödverksamheter” som kan vara en hjälp för deltagaren. Vi erbjuder även möjlighet att fortsatta vara en del i ett socialt nätverk utifrån deltagarens intresseområden.
Det kommer att startas samtalsgrupper på olika platser och vi kan också anpassa gruppsamtalen för olika målgrupper.
Samtalsgruppsledarna är pensionärer som har arbetat inom vård och omsorg. De har även gått en utbildning till samtalsgruppsledare inom projektet.
Du som är deltagare är på väg att bli pensionärer eller är pensionärer. Du känner att du skulle må bra av en ökad upplevelse av meningsfullhet och glädje i vardagen.

Om du vill delta i en grupp kan du anmäla ditt intresse till Studieförbundet Vuxenskolan på tel 021-128085 (Studieförbundet Vuxenskolans kundcenter).
De första grupperna startar i april/maj 2018.
Verksamheten fortsätter sedan i september 2018.

www.sv.se/vastmanland