Hälsa & välbefinnande

Inspiration och balans i vardagen

Vi samtalar, delar upplevelser med varandra och utvecklas tillsammans, men håller det fysiska avståndet på grund av coronapandemin.

Många av oss utsätts för påfrestningar på grund av pandemin och har kanske också varit med om personliga livsförändringar som tagit mycket kraft. För dig som önskar mer inspiration i vardagen och ökad balans i livet, erbjuder vi samtalsgrupper med erfarna samtalsgruppsledare. Vi träffas i små grupper om cirka 5 personer och samtalar om ett livstema varje vecka under 5 veckor.

Samtalen erbjuds kostnadsfritt i samverkan med Region Västmanland. Information och anmälan: Studieförbundet Vuxenskolan, tel 021-128085, www.sv.se/vastmanland.