Hälsa & välbefinnande


Samtalsgruppsledarhandledning med Leg psykoterapeut och handledare Orvar Homann.
Endast de som leder samtalsgrupper inom Samtalsgrupp Senior har möjlighet att delta i den här handledningsgruppen.
Ingen förkunskap behövs.

Vi samtalar om ”samtalsgruppsledarteknik”, för att bli ännu bättre samtalsgruppsledare.
Vi delar erfarenheter i gruppen och vi får återkoppling från handledaren.

Har du frågor om samtalskorten eller de existentiella dimensioner vi arbetar med i Samtalsgrupp Senior, mejla lena.bergquist@sv.se