Hälsa & välbefinnande

Samtalsgruppsledarutbildning Samtalsgrupp Senior på finska – nationell utbildning.

Samtalsgrupp Senior på finska ska ge deltagarna en upplevelse av mer inspiration i vardagen och ett gott socialt sammanhang.
Du som anmäler dig till den här utbildningen till samtalsgruppsledare ska ha haft kontakt med någon som arbetar i projektet ”Samtalsgrupp Senior på finska” och fått klartecken för att delta. Alla Samtalsgruppsledare bör ha en bakgrund från vård/hälsa/omsorg/gruppsamtal - eller liknande - och kunna svenska och finska bra. Samtalsgrupp Senior på finska utgår från en tydlig metod med 5 träffar där ett nytt livstema tas upp vid varje tillfälle. Vi utgår från Samtalskort när livet utmanar – Livsmod, Livsglädje, Livsmening. Både samtalskort och metodhandleding är översatta till finska.
Arbetet med samtalsgrupp Senior på finska sker inom Arvsfondsprojektet ”Tillsammans för psykisk hälsa Senior - på finska”.
Kontaktpersoner: Leenaeklund@bredband.net, lena.bergquist@sv.se