Hälsa & välbefinnande

Samtalsgruppsledarutbildningen med Samtalskort när livet utmanar – Livsmod, Livsglädje, Livsmening i fokus, har som mål att:
1) erbjuda deltagarna en möjlighet att fördjupa sig i samtalskortens 8 teman och dess frågor, samtal som kan stärka den existentiella hälsan. Det innebär att de fyra deltagarna i gruppen går igenom samtalskorten tillsammans.
2) erbjuda information om den modell och metod vi utgår ifrån i våra samtalsgrupper som träffas vid 5 tillfällen. Samtalen omfattar både metod och modell samt hur man kan leda och möta gruppen.

Den här samtalsgruppsledarutbildningen är en öppen grupp.

Samtalskort När livet utmanar och bok/fördjupad handledning ingår.

Har du frågor, mejla gärna lena.bergquist@sv.se