Hälsa & välbefinnande

Att leda gruppsamtal om existentiella frågor Samtalskort När livet utmanar

Vi lär oss mer om existentiell hälsa och kopplingen till psykisk hälsa, samt forskning kring området.
Vi fördjupar oss i de 8 existentiella temana som finns i samtalskorten.
Vi provar på att vara deltagare och ledare i små grupper.
Vi avslutar med att samtala om hur samtalsgrupperna skulle kunna vara upplagda i verksamheter.

Samtalskort när livet utmanar ingår, det gör även fika. Meddela om du har allergier, tack!

Ledare: Lena Bergquist, metod- och verksamhetsutvecklare Existentiell och psykisk hälsa, utbildare.
Har du frågor: mejla lena.bergquist@sv.se